8.3. – Projektový den v MŠ na téma : „Ústní hygiena a péče o dětský chrup“