Jak probíhalo a stále ještě probíhá vzdělávání dětí v době uzavření mateřské školy

od 1.března je mateřská škola uzavřena na základě vládního nařízení ze dne 26.2.2021.

Školský zákon ukládá mateřské škole vzdělávat v době uzavření školy děti, pro které je vzdělávání povinné (PPV -povinné předškolní vzdělávání) distanční formou. 13 předškoláčků jsme tedy začaly distančně vzdělávat, ale nezapomněly jsme ani na mladší děti.

Distanční vzdělávání probíhá v pracovní dny. Vždy na konci týdne nebo hned v pondělí obdrží děti složku, ve které jsou pracovní listy, omalovánky a další materiál k činnostem. Zároveň ve složce obdrží rodiče pokyny k práci s dětmi, téma, kterého se činnosti dotýkají, odkazy na webové stránky a další informace. Každý den ráno pak rodiče dostávají na FB skupinu Školička videa, nahrávky písniček, pohádek a konkrétní pokyny k provedení úkolu na daný den.

V průběhu dne rodiče posílají fotografie nebo videa , jak děti na úkolu pracovaly, jak se jim činnost líbila , podařila apod. Jsme v neustálé interakci a škola tak získává potřebnou zpětnou vazbu o práci dětí v PPV, ale i o zapojení se do činností dětmi mladšími. Po ukončení distanční formy vzdělávání bude veškerá „práce“ dětí vložena do jejich portfolia.

Těšíme se na návrat dětí do mateřské školy a věříme, že do konce školního roku ještě stihneme spoustu naplánovaných akcí a aktivit nejen s dětmi, ale i s rodiči, kteří si zaslouží poděkování za spoluúčast na distančním vzdělávání dětí. Z prací dětí s velikonoční tématikou jsme vyzdobily plot mateřské školy.

Tou to cestou přejí zaměstnankyně mateřské školy klidné prožití velikonočních svátků a hlavně zdraví a pohodu v kruhu nejbližších.