Návrat dětí do MŠ

Vážení  rodiče, dovoluji si vás  informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

NÁVRAT DO MŠ SE TÝKÁ:
Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání
Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v
 • mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech
 • vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
 • ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
 • službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
 • pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
 • sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Další informace získáte v dokumentu Informace pro rodiče k nástupu dětí do MŠ