Nový školní rok

V úterý 1.září 2020 byl zahájen školní rok 2020/2021.

Do Mateřské školy Skotnice,p.o. dochází 13 děvčat a 11 chlapců, kapacita školy je naplněna.
V povinném předškolním vzdělávání je 13 dětí.

O děti se starají 4 zaměstnanci – ředitelka školy, učitelka s úvazkem 100%, učitelka s úvazkem 0,29 % a školnice(+výdejčí stravy).

Provoz mateřské školy je nezměněn, od 6:15 do 15:45 hodin