Přerušení provozu MŠ

Ředitelka Mateřské školy Skotnice, příspěvková organizace oznamuje zákonným zástupcům dětí přerušení provozu mateřské školy dne 24.9.2020