Zahájení školního roku 2019/2020

pondělí 2.září 2019 se do naší mateřské školy vrátil smích a veselé štěbetání dětí. Začal školní rok 2019/2020 , ve kterém je v MŠ zapsáno 25 dětí, 12 chlapců a 13 děvčat.

Pro 6 dětí je tento rok posledním v mateřské škole, na jaře půjdou k zápisu do 1.třídy ZŠ, 1 dítě využilo možnost individuálního vzdělávání a 9 dětí přichází do naší mateřské školy poprvé.

Strava je do mateřské školy dovážena ze Základní školy a Mateřské školy v Petřvaldu soukromým dopravcem. Vedoucí školního stravování paní
B.Kuřecová se s kolektivem školní kuchyně stará o vyvážený jídelníček s pestrou stravou pro dětského strávníka. Dětem je v době pobytu v MŠ podávana strava 3x denně – dopolední a odpolední svačina, oběd. Dbáme také na pitný režim dětí.

O děti pečuje kolektiv zaměstnanců :

  • paní učitelky: J. Balcarová a I. Žárská
  • školní asistentka: V. Hynečková,
  • školnice a výdejčí stravy: L. Genzerová,
  • paní ředitelka: J. Papaková.

Provoz Mateřské školy Skotnice, p.o. je od 6:45 – do 15:45 hodin.