Spolupráce

Také v tomto školním roce budeme úzce spolupracovat se zřizovatelem Mateřské školy Skotnice –  s Obecním úřadem ve Skotnici , stejně tak s místním klubem seniorů. Paní Mgr. Kateřina Kunzová, provede depistáž (cílené,včasné vyhledávání) vad řeči  u dětí a následně doporučí učitelkám a zejména rodičům možnost nápravy.

Před zápisem do ZŠ přivítáme v MŠ  p.učitelku z 1.třídy ZŠ z Příbora, navštívíme základní školy v okolních obcích.

Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s mysliveckou organizací v Mošnově, kde pro nás připravují zajímavá setkání s přiblížením práce myslivců.

Máme zájem o spolupráci s místním spolkem Skrojek a s Občanským sdružením Hájenka z Kopřivnice, kteří obohatí enviromentální výchovu dětí.

Do mateřské školy budeme zvát odborníky z praxe v rámci projektových dnů a budeme pořádat komunitně osvětová setkávání.

Těšíme se na spolupráci s místním kynologickým klubem a širokou veřejností.